MotivAkcija za mlade

ден900

Постанете, уште денес, личноста која што вашето дете најмногу ќе ја почитува и најмногу ќе и се восхитува.

Размислите колку поинаку би изгледал денес вашиот живот, ако во текот на растењето сте имале некој кој би ве разбрал и водел.

Категорија