ПРАСЕТО СМАРТИ И НЕГОВАТА МИСИЈА

ден600

Прасето Смарти и неговата мисија е шармантна и интересна книга која на децата на љубезен и разбирлив начин ќе им ја отвори вратата во светот на финанзиите, позитивниот начин на размислување, прифаќањето на самите себе си со радост и донесувањето на добри одлуки. Смарти ќе ги науи на најважните работи за личните финансии, а воедно ќе им покаже и како светот да го доживуваат како радосно и позитивно место со отворено срце.

Смарти е посебно, но и многу интересно прасе. Дојде на Земјата со намера на луѓето да им ги отвори очите, да ги научи за парите и да им помогне да ги надминат своите стравови.
Секако дека е различен од сите живи суштества на нашата планета. Се разликува по изгледот, искуството и размислувањето, а свесен е дека токму поради овие свои уникатности и љубезноста е непроценлив. Сака исто тоа да ги научи и децата.

Смарти знае како на децата да им посее позитивен став кон парите и што за нив треба да знаат. Свесен е дека со негова помош ефикасно ќе располагаат со нив и кога ќе пораснат.

На својата мисија ќе ги поведе на патот до финансиска писменост и внатрешно богатство.

Категорија