Мотивакција без граница

ден1,000

Што, Вас, како и многу други ве спречува да одговорите на животните предизвици, без разлика дали се големи или мал?

Што е тоа, што би Ви помогнало да го подобрите личниот и професионалниот живот, а да притоа им помагате на другите? Акцијата ја спречуваат многу работи и уште повеќе изговори, но -дали се тие вистински и оправдани?

Што ако можете да научите, како да ги совладате препредките и изговорите или како тоа едноставно да го направите?

Категорија